** HOTEL
ZIMNÍ STADION

PROVOZNÍ ŘÁD

Každý host ubytovaný na hotelu se zavazuje dodržovat tento provozní řád.

 1. Každý zájemce o ubytování je povinen po příchodu do zařízení předložit na recepci svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad).
 2. Pokud není písemně dohodnuto jinak, platba je vždy předem v hotovosti dle platného ceníku.
 3. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a odpor budících, osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.
 4. Ubytovací zařízení ubytuje zájemce v době od 12.00 hodin do 20.00 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 5. Ubytovací zařízení rezervuje pokoj zájemci do 18.00 hodin, pokud nebylo sjednáno jinak.
 6. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná jinak, uvolní host na konci pobytu pokoj nejpozději v 10.00 hodin.
 7. Pokud opustí pokoj později nebo zde ponechá své věci, bude mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den.
 8. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin je návštěvník povinen dodržovat noční klid.
 9. Při opuštění hotelu v průběhu ubytování odevzdá host klíč od pokoje na recepci. Zároveň  obdrží hotelovou kartu, kterou se po příchodu zpět do hotelu prokáže.
 10. Dálkový ovladač k TV bude zapůjčen hostovi po dobu ubytování, který zaplatí vratnou zálohu 200 Kč. Tato záloha hostovi bude vyplacena po vrácení dálkového ovladače.
 11. Na pokojích není dovoleno přijímat návštěvy.
 12. Není dovoleno používat elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně, např. holící strojek, vysoušeč vlasů.
 13. Není dovoleno brát na pokoje zvířata.
 14. Každý host je povinen šetřit zařízení. Za svévolné poškozování, znečišťování nebo ztrátu vybavení je povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou provozovatelem hotelu.
 15. Při vážném poranění nebo onemocnění uvědomte nejbližšího zaměstnance hotelu, který je povinen poskytnout první pomoc, případně zajistit lékařskou pomoc.
 16. Zaměstnanci hotelu jsou osobně odpovědni za bezpečný provoz ubytovacího zařízení, proto dbejte jejich pokynů.
 17. Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá.
 18. K případným stížnostem nebo připomínkám je v recepci k dispozici kniha přání a stížností.
 19. V celém objektu platí zákaz kouření.

 

V Přerově dne 1.5.2019

Mgr. Petr Kouba
ředitel Sportoviště Přerov s.r.o.

KONTAKT

Zavolejte nebo nám napište.

Provozovatel webu:
Sportoviště Přerov s.r.o.

Jednatel společnosti:
Mgr. Petr Kouba

IČ: 07793863

Adresa společnosti:
Petřivalského 2885/5,
750 02 Přerov

Odpovědná osoba:
Jaroslav Odstrčil

MÁTE DOTAZ?

Nechte nám zprávu a my se Vám ozveme.

Provoz Sportoviště Přerov s.r.o. je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerov

Sportoviště Přerov s.r.o © 2022

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.