První výroční zprávu za rok 2019 zveřejníme v zákonném termínu v roce 2020.