V období letní sezóny, kdy platí celodenní vstupné, nelze vstupné uhradit platební kartou z důvodu vybírání vratných záloh.

Úhradu za vstupné lze provést pouze v hotovosti.