Plavecký areál

v Přerově  

a koupaliště v Penčicích

hodinkový čip
Vstup do plaveckého areálu je možný pouze s čipovými hodinkami, které umožňují kontrolu doby pobytu v prostorách areálu, uzamykání šatních skříněk a vyúčtování vstupného a případných poplatků za překročení zakoupeného času vstupu.

 1. Při zakoupení vstupenky na pokladně Plaveckého areálu si zákazník vybere délku doby vstupu (1 či 2 hodinový vstup) a zaplatí dle platného ceníku vstupné (v období letního provozu zaplatí zálohu na čip. Případné další poplatky (za překročení doby či návštěva sauny) jsou odečítány ze složené zálohy až po ukončení návštěvy.
 2. Po projití vstupním turniketem se začne odpočítávat doba pobytu + bonus = tolerance do 25 minut . Při překročení této doby (byť o 1 sekundu) se automaticky strhává ze zálohy částka za každou započatou půl hodinu.
 3. Čipem lze zamknout jen jednu jakoukoli volnou funkční šatní skříňku, která lze otevřít pouze tímto čipem.
 4. Na čtecím zařízení (umístěné v šatnách a při vstupu ze sprch na bazén) lze zjistit číslo uzamknuté skříňky a zbývající předplacenou dobu pobytu.
 5. Další funkcí čipu je možnost přístupu z bazénu do sauny. Po projití turniketem u vstupu do sauny se zastaví odpočítávání doby pobytu na bazénu a započítává se doba pobytu v sauně dle platného ceníku. Po opuštění sauny a projití turniketem se započne odpočítávat doba pobytu na bazéně. Provedená služba se vyúčtovává až při odchodu.
 6. Při odchodu zákazník předá čipové hodinky pokladní. Ta přiloží ke čtečce pokladního systému čip a tím se ukončí odpočítávání doby pobytu a otevře označený prostřední turniket určený pro východ ze šaten.
 7. Pokladní vrátí zákazníkovi zálohu za každý čip podle údajů pokladního systému. Ten automaticky odečte ze složené zálohy případné překročení zaplacené doby či využití sauny.

 

Čipové hodinkyhodinkový čip

 • pro jednorázový vstup
 • pro permanentní vstup (více možností využití)
 • Plavecký areál – plavání veřejnosti
 • Koupaliště Penčice
 • Zimní stadion Přerov – bruslení veřejnosti
 • Zakoupený kredit na permanentním čipu má platnost jednoho roku od data zakoupení.