Plavecký areál

v Přerově  

a koupaliště v Penčicích

Vstup držitelů průkazu ZTP/P pouze s doprovodem starším 18 let.
Vstup pro ZPT/P i jejich doprovod je zdarma.
Pro osoby s pohybovým omezením – vozíčkáři a nevidomí apod. – v odpoledních hodinách a o víkendu je možný přes dětské šatny za plavčikárnou (nejsou-li obsazené pronájmem).
Výtahová plošina pro vstup – nutné zazvonit na obsluhu.
Zvedák pro vyzvednutí z bazénu.
Nosnost invalidního výtahu pro vstup do plav.areálu je 250 kg.
Nosnost spouštěcího ramene do bazénu je 140 kg.

Upozornění

Omezení pro imobilní osoby, které využívají zvedací zařízení pro vstup a výstup z vody 50m bazénu – z organizačních důvodů nelze toto zařízení (ani dětské šatny a sprchy a prostor pod bloky v nízké vodě) využít v době plavání veřejnosti s omezením částečných pronájmů. Doba, kdy je toto zařízení bez problémů možní využít (dle provozní doby – tedy neplatí při změně provozní doby):

úterý 18:30 – 20
středa 15:30 – 16:30 / 19 – 20
pátek 15 – 16
sobota 14 – 19
neděle 10 – 17

Ostatní imobilní osoby, které nepotřebují využití tohoto zvedacího zařízení, mohou plavat i v hluboké vodě a nečiní jim problém vstupovat hlavními šatnami mohou bazén využívat v době plavání veřejnosti. (plavání imobilních včetně opuštění šaten dle otevírací doby).

Pro všechny držitele průkazu ZTP/P je na bazén povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let – držitel průkazu i jeho doprovod má vstup zdarma.